องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 
   

 

ออนไลน์              2    คน
วันนี้                      9    คน
สัปดาห์นี้            0   คน
เดือนนี้                165    คน
ปีนี้                       2894    คน
ทั้งหมด              18953    คน
เริ่มใช่งาน 7 มกราคม 2564


  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาท...
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมภูพร ในกิจกรรมออกกำล...
  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต...
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้