องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 
   

 

ออนไลน์              1    คน
วันนี้                      2    คน
สัปดาห์นี้            36   คน
เดือนนี้                335    คน
ปีนี้                       3403    คน
ทั้งหมด              19462    คน
เริ่มใช่งาน 7 มกราคม 2564


  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรพร้อมด้...
  ทีมฟุตบอลชุมภูพรFc ตัวแทนจาก ตำบลชุมภูพร ได้เข้าร่...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้