องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

คณะผู้บริหาร


 

นายศรีเทพ สุวรรณไตร
 

นายก อบต.ชุมภูพร
โทร.061-31323700
 

นายชาญชัย นันทา

นางชฎารัตน์ อินไชยา
รองนายก อบต.
โทร.087-9529749

รองนายก อบต.
โทร.081-9747688นายบัณฑิตย์ ยางธิสาร


เลขานุการนายก อบต.
โทร.085-3708445