องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]1
2 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]11
3 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]7
4 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ชุมภูพร พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]5
5 คำสั่งอบต.ชุมภูพร เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ม.ค. 2566 ]3
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]11
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]15
8 ระเบียบสภาอบต.ชุมภูพร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]8
9 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]44
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]89
11 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]119
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]148
13 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]154
14 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]136
15 รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 30 ธ.ค. 2564 ]179
16 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]155
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่4/2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]82
18 รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]96
19 เเบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 29 ก.ย. 2564 ]88
20 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]92
 
หน้า 1|2|3