องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 12 ก.ค. 2564 ]13
2 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]25
3 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคม เเผนพัฒนาท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]36
4 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 19 ก.พ. 2564 ]42
5 นักบริหารงานการคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]62
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 14 ต.ค. 2563 ]57
7 การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ปีงบปะมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]52
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ64 [ 30 ก.ย. 2563 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]12
10 กำหนดสมัยประชุมสภา [ 2 ก.ย. 2562 ]55
11 เเต่งตั้งศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องการร้องเรียน [ 7 ม.ค. 2562 ]59
12 รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 12 ม.ค. 2561 ]48
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 ม.ค. 2561 ]52