องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]1
2 เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 ม.ค. 2567 ]6
3 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]1
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]2
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]3
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง แก้ไขรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]20
10 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]18
11 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]21
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]23
14 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]33
15 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]29
16 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ชุมภูพร พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]28
17 คำสั่งอบต.ชุมภูพร เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ม.ค. 2566 ]23
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]34
19 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]36
20 ระเบียบสภาอบต.ชุมภูพร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4