องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]17
2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]40
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]70
4 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]82
5 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]68
6 รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 30 ธ.ค. 2564 ]127
7 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]59
8 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่4/2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]33
9 รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]28
10 เเบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 29 ก.ย. 2564 ]31
11 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]33
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]39
13 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่3/2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]36
14 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 12 ก.ค. 2564 ]189
15 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่2/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]36
16 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]32
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]32
18 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชุมภูพร [ 1 มิ.ย. 2564 ]26
19 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]191
20 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคม เเผนพัฒนาท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]211
 
หน้า 1|2