องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]28
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]75
3 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]100
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]126
5 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]136
6 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]117
7 รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 30 ธ.ค. 2564 ]167
8 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]118
9 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่4/2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]75
10 รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]81
11 เเบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 29 ก.ย. 2564 ]75
12 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]79
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]84
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่3/2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]76
15 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 12 ก.ค. 2564 ]236
16 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่2/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]78
17 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]76
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]77
19 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชุมภูพร [ 1 มิ.ย. 2564 ]72
20 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]237
 
หน้า 1|2