องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 30 ธ.ค. 2564 ]11
2 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 12 ก.ค. 2564 ]66
3 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]73
4 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคม เเผนพัฒนาท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]87
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 19 ก.พ. 2564 ]91
6 นักบริหารงานการคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]115
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 14 ต.ค. 2563 ]109
8 การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ปีงบปะมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]104
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ64 [ 30 ก.ย. 2563 ]61
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]61
11 กำหนดสมัยประชุมสภา [ 2 ก.ย. 2562 ]105
12 เเต่งตั้งศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องการร้องเรียน [ 7 ม.ค. 2562 ]112
13 รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 12 ม.ค. 2561 ]96
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 ม.ค. 2561 ]100