องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
  งานวันสงกรานต์ 2566[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อ...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)...[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประจ...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 120]
 
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 66]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 175]
 
  ภาพประชุมประจำเดือน เสริมสร้างคุณธรรมเเละความโปร่ง...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 364]
 
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 228]
 
  ภาพกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นเเบบด้าน คุณธรรม จร...[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 136]
 

หน้า 1|2|3