องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
  โครงการ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักง...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประจ...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 150]
 
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมประจำเดือนและดำเนินมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ...[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 18]
 
  ในพื้นที่ตำบลชุมภูพร มีตลาดนัดแบบที่ 2 ตลาดที่ไม่ม...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 10]
 
  การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดในพื้นที่ตำบลชุมภูพร ให้ได...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 189]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอง...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 24]
 

|1หน้า 2|3|4|5