องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์


2024-07-10
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-03-20
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11