องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง