องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 11 พ.ค. 2564 ]113
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 15 เม.ย. 2564 ]118
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 17 มี.ค. 2564 ]109
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15 ก.พ. 2564 ]114
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 12 ก.พ. 2563 ]119
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 พ.ค. 2562 ]110