องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 ธ.ค. 2563 ]41
2 การขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 9 ธ.ค. 2563 ]39
3 ขออนุญาตถมดิน [ 8 ธ.ค. 2563 ]39
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 ธ.ค. 2563 ]38
5 การชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน [ 3 ธ.ค. 2563 ]41
6 การขอใบอนุญาตก่อสร้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]38
7 การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]54
8 การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร [ 3 ธ.ค. 2563 ]38
9 ขออนุญาตขุดดิน [ 3 ธ.ค. 2563 ]38
10 การรับการส่งเคราะผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ธ.ค. 2563 ]38
11 : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2563 ]38
12 การชำระภาษีป้าย [ 3 พ.ย. 2563 ]39