องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ต.ค. 2566 ]13
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 ต.ค. 2566 ]11
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 ต.ค. 2566 ]10
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 18 ต.ค. 2566 ]10
5 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 18 ต.ค. 2566 ]10
6 การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 18 ต.ค. 2566 ]9
7 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 17 ต.ค. 2566 ]11
8 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ [ 17 ต.ค. 2566 ]9
9 การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 17 ต.ค. 2566 ]11
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 10 ต.ค. 2566 ]10
11 การแจ้งขุดดิน [ 10 ต.ค. 2566 ]8
12 การแจ้งถมดิน [ 10 ต.ค. 2566 ]10