องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 6 ก.พ. 2567 ]5
2 มติก.อบต. ครั้งที่ 8/2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]108
3 มติก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]78
4 มติก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]70
5 มติก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]180
6 มติก.อบต. ครั้งที่ 3/2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]194
7 มติก.อบต. ครั้งที่ 1/2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]164
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 29 ธ.ค. 2564 ]146
9 มติก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]141
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 27 ธ.ค. 2564 ]147
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 24 ธ.ค. 2564 ]154
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 ธ.ค. 2564 ]137
13 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานตำบล และพนักงานจ้าง ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 22 ธ.ค. 2564 ]143
14 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 20 ธ.ค. 2564 ]150
15 มติ ก.อบต. ครั้งที่11/2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]211
16 มติก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]212
17 คำสั่งเเบ่งงานกองสาธารณสุข [ 19 ต.ค. 2564 ]156
18 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม [ 5 ต.ค. 2564 ]147
19 ประกาศ มติก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]191
20 มติ ก อบต. ครั้งที่ 8/2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]248
 
หน้า 1|2