องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

สภาอบต.

 
 
 
 
  ประธานสภา อบต.
 

รองประธานสภา อบต.
  เลขานุการ สภาอบต.

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11


สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13