วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นทางลงวัดสระแก้ว (เชื่อมถนนสาย 222) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นพร้อมปูกระเบื้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านโคกสำราญ - บ้านโนนม่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและขุดดินร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร (เส้นทางห้วยหามฟานถึงโคกกว้าง) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง