วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยลึกตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ตำบลชุมภูพร กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยาการน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก
23  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก
14  ต.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2564
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุง/ดัดแปลงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุง/ดัดแปลงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ปรับปรุง/ต่อเติมพื้นคอนกรีตและต่อเติมโรงจอดรถ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นทางลงวัดสระแก้ว (เชื่อมถนนสาย 222) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง