องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถขยะ และโรงเก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิงร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 5 ก.ค. 2565 ]76
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร (ห้องเก็บของกองคลัง , ห้อง อพ.สธ.) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 5 ก.ค. 2565 ]59
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร (ปรับปรุงห้องประชุม อบต.ชุมภูพร)ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 5 ก.ค. 2565 ]56
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโสกก่าม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2565 ]87
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 หมู่ที่ 3 ห้วยทราย (ตอนกลาง) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]102
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโสกก่าม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 11 มี.ค. 2565 ]104
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2565 ]137
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประเภทก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ภายในเขตตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 3 มี.ค. 2565 ]132
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการทาสีรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 2 มี.ค. 2565 ]129
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 2 มี.ค. 2565 ]98
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 23 ก.พ. 2565 ]120
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ห้วยฮี้ หมู่ที่ 13 บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2565 ]119
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 หมู่ที่ 3 ห้วยทราย (ตอนกลาง) ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 16.00 เมตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2565 ]139
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culvert ) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลชุมภูพร กว้าง 3 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 21 ธ.ค. 2564 ]155
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยลึกตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ตำบลชุมภูพร กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 20 ธ.ค. 2564 ]152
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 13 ธ.ค. 2564 ]154
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก [ 23 พ.ย. 2564 ]159
18 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 15 พ.ย. 2564 ]170
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 8 พ.ย. 2564 ]147
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 14 ต.ค. 2564 ]165
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7