องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 21 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 22 เม.ย. 2567 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิด กลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๓ ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ท่อ บ่อพั [ 12 ก.พ. 2567 ]20
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 13 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 315 ท่อ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวนไม่น [ 22 ม.ค. 2567 ]42
5 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 13 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 12 ม.ค. 2567 ]20
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 13 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 4 ม.ค. 2567 ]25
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 13 ตำบลชุมภูพรอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 27 พ.ย. 2566 ]25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง [ 7 ก.ย. 2566 ]46
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก [ 23 ส.ค. 2566 ]37
10 ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 22 ส.ค. 2566 ]39
11 การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ [ 15 ส.ค. 2566 ]54
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 [ 9 ส.ค. 2566 ]46
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพรอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 26 ก.ค. 2566 ]11
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บ้านโสกก่าม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 15 มี.ค. 2566 ]40
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้านทุ่งสว่าง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 15 มี.ค. 2566 ]40
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 15 มี.ค. 2566 ]36
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 15 มี.ค. 2566 ]38
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ภายในหมู่บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 15 มี.ค. 2566 ]35
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก เส้นนานายสนธยา - ฝายใหญ่ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 1 มี.ค. 2566 ]38
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 1 มี.ค. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8