องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง