องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง