องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บ้านพรสวรรค์ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง