องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 13 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 13 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง