องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิด กลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๓ ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ท่อ บ่อพั

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิด กลม พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๓ ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ท่อ บ่อพั
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง