องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเพิ่มแก้ไข ที่ 2/2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]21
2 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2565 ]22
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]22
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]23
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 14 เม.ย. 2565 ]21
6 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 [ 14 เม.ย. 2565 ]22
7 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 [ 14 เม.ย. 2565 ]22
8 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 [ 14 เม.ย. 2565 ]19
9 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 13 เม.ย. 2565 ]19
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]23
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 8 ก.พ. 2565 ]19