องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

กองช่าง 

-ว่าง-
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายปิยพงษ์  สว่างเเสน นายเกียรติชัย  วงศ์สุนา นายรุ่งอรุณ ยลยุบล
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ผช.ช่างโยธา


นางสาวอมร ศรีไชยา


ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ