องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

กองช่าง 

-ว่าง-
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายพิทยา วะราศรี
นายเกียรติชัย  วงศ์สุนา นายปิยพงษ์  สว่างเเสน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน นายช่างโยธา ปฏิบัติงานนายรุ่งอรุณ ยลยุบล
นางสาวอมร ศรีไชยา
นายศตวรรษ อัคฮาด
ผช.ช่างโยธา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ผช.ช่างไฟฟ้า