องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culvert ) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลชุมภูพร กว้าง 3 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 21 ธ.ค. 2564 ]197
42 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยลึกตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ตำบลชุมภูพร กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 20 ธ.ค. 2564 ]193
43 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 13 ธ.ค. 2564 ]182
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก [ 23 พ.ย. 2564 ]190
45 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 15 พ.ย. 2564 ]203
46 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นข้างโรงเรียนบ้านห้วยลึก - ทางไปวัดดานศรีสำราญ จำนวน 4 ช่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 8 พ.ย. 2564 ]184
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 14 ต.ค. 2564 ]216
48 ประกาศเรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 24 ส.ค. 2564 ]225
49 ชี้แจงข้อเสนอแนะและวิจารณ์ ประกาศร่าง(TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 [ 19 ส.ค. 2564 ]203
50 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ /ร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 11 ส.ค. 2564 ]225
51 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 2 ส.ค. 2564 ]215
52 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและขุดดินร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 4 มิ.ย. 2564 ]220
53 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอก ลำห้วยฮี้ หมู่ที่ 1 บ้านชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 13 พ.ค. 2564 ]231
54 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นพร้อมปูกระเบื้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 5 พ.ค. 2564 ]284
55 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 5 พ.ค. 2564 ]92
56 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในเขต ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 21 เม.ย. 2564 ]218
57 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 มี.ค. 2564 ]213
58 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 26 มี.ค. 2564 ]228
59 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด [ 17 ก.พ. 2564 ]206
60 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บ้านโสกก่าม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 20 ธ.ค. 2563 ]235
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8