องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 19 ก.พ. 2564 ]224
22 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่1/2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]43
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่1/2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]42
24 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่1/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]43
25 นักบริหารงานการคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]251
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 14 ต.ค. 2563 ]237
27 การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ปีงบปะมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]224
28 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ64 [ 30 ก.ย. 2563 ]181
29 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 7 ก.ย. 2563 ]39
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]179
31 กำหนดสมัยประชุมสภา [ 2 ก.ย. 2562 ]231
32 เเต่งตั้งศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องการร้องเรียน [ 7 ม.ค. 2562 ]247
33 รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 12 ม.ค. 2561 ]216
34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 ม.ค. 2561 ]227
 
|1หน้า 2