องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 การประชุมประจำเดือนเมษายน นายจตุพร สีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประชุมพนักงาน ข้าราชการ พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และมอบนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

2023-04-18
2023-04-07
2023-02-03
2023-02-01
2022-09-30
2022-08-29
2022-08-22
2022-08-11
2022-06-06
2022-04-01