องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 การประชุมประจำเดือนเมษายน นายจตุพร สีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประชุมพนักงาน ข้าราชการ พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และมอบนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

2024-02-05
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-07-03
2023-06-29
2023-06-08
2023-04-18
2023-04-07
2023-03-21