องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมภูพร ในกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2567


โครงการสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมภูพร ในกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2567

ในช่วงเดือน มกราคม 2567  จำนวน 3 วันต่อสัปดาห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมภูพร

2. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคร่วมกันเป็นหมู่คณะ

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความสม่ำเสมอต่อเนื่องในการออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์

2024-02-05
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-07-03
2023-06-29
2023-06-08
2023-04-18
2023-04-07
2023-03-21