องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗o)


ในวันที่  2 ,3,4 ,5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  โดยคณะผู้บริหารเเละพนักงานส่วนตำบล   ได้ลงพื้นที่ดำเนินการ  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงเเผนพัฒนาหมู่บ้านเเละเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น  (ประชาคมระดับตำบล)  เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าเเผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๔๖๖ - ๒๕๗o)  สำหรับการจัดประชาคมเป็นการปรับปรุงเเผนพัฒนาหหู่บ้านประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเเละนำไปพัฒนาของเเต่ละหมู่บ้าน  เป็นเครื่องมือพัฒนาตลอดจนการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในระดับอันนำไปสู่การจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ซึ่งเสร็จครบ  ทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน

2024-06-11
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-08-01
2023-07-31
2023-07-03
2023-06-29