องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 
   

 

ออนไลน์              2    คน
วันนี้                      4    คน
สัปดาห์นี้            16   คน
เดือนนี้                71    คน
ปีนี้                       1176    คน
ทั้งหมด              1176    คน
เริ่มใช่งาน 7 มกราคม 2564


  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อ...
  โครงการนาเเปลงใหญ่
   งานด้านศิลปะ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้