องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

คณะผู้บริหาร 


นายศรีเทพ สุวรรณไตร
 


นายก อบต.ชุมภูพร
 


นายชาญชัย นันทา


นางชฎารัตน์ อินไชยา
รองนายก อบต.


รองนายก อบต.นายบัณฑิตย์ ยางธิสาร


เลขานุการนายก อบต.