องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อ...[วันที่ 2021-05-11][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการนาเเปลงใหญ่[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 81]
 
   งานด้านศิลปะ [วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 63]
 
  งานนวัตวิถี อบต ชุมภูพร[วันที่ 2020-08-07][ผู้อ่าน 68]
 
  เเพทย์ เเผนไทย [วันที่ 2020-08-07][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ปจะจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.256...[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 42]
 
  ผู้บริหาร อบต.ชุมภูพรเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรมก...[วันที่ 2019-06-12][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก 2562[วันที่ 2019-06-05][ผู้อ่าน 38]