องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


แบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง