องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

-    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ