องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ