องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 

 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธฺภาพ(LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธฺภาพ(LPA)ของ อบต. ชุมภูพร ปี2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินประสิทธฺภาพ(LPA)ของ อบต. ชุมภูพร ปี2561 24-06-62

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินประสิทธฺภาพ(LPA)ของ อบต. ชุมภูพร ปี2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ